Profactor Armaturen GmbH

Adolf-Kolping-Str. 16
80336 Munchen, Deutschland
Telefone: +49 89 21546092
info@pf-armaturen.de

Technical Department

techdep@pf-armaturen.de

Cooperation

partner@pf-armaturen.de

Send a message

Please add some form fields in backend administration first (in Settings > Small Contact form > Fields)...

Regional contact information

Tallinn (Warehouse)
Telefone: (+372) 658 1304
Telefax: (+372) 658 1314
info@profactor-baltic.com
Hong Kong
Telefone: +(852) 2115 9878
Telefax: +(852) 2115 9818
Moscow
in@profactor.ru